måndag 28 augusti 2017

Vad Sverige behöver

Vad Sverige behöver är en regering, värd namnet.

IT-skandalen hos Transportstyrelsen tycks sakna gränser. Inte nog med att utnämnda statsråd inte tycks begripa vilka skador landet kan åsamkas. Att vara politiskt tillsatt är ingen garanti för att besitta erfarenhet och kunnande för att lösa tilldelade uppgifter. Man kanske förlitar sig på att duktiga tjänstemän kan navigera skutan. Men inte ens där tycks det finnas skyddsnät mot ansvarigas brist på kunskap, omdöme och erfarenhet. Ett klart exempel på detta är tillsättandet av statsministerns statssekreterare som nu i all hast nödgats lämna jobb och uppdrag. Konstitutionsutskottets kommande granskning torde ge nödvändig kännedom om eländets omfattning.

Listan över begångna misstag och felbeslut kan göras lång. Tidigare regering har fullföljt socialdemokraternas nedrustning av Sveriges försvar, så att vi nu i det närmaste är försvarslösa. Så länge ingen stormakt angriper oss har vi turen med oss. Det halsstarriga inköpet av Nuon fullföljdes, trots tydliga varningssignaler gällande köpeskillingen. Politikernas gåva till svenska folket, Postnord, tillåts få fortsätta sin skandalösa verksamhet. Den som kritiserar brevbärarna skjuter på pianisten! F.d. statsrådet Ygeman gav Postnord sex månaders respit för att se till att verksamheten fungerar. Nu har Ygeman avgått och kan två sina händer. Troligtvis är det inte någon som övervakar att Ygemans beslut efterlevs.

Svenska folket kan inget göra, nominering och utfärdande av röstsedlar till valen ombesörjs av politikerna själva, enligt "borsta-mej-på-ryggen"-principen. Väljarna har inte längre laglig rätt att på röstsedlarna stryka namn på personer väljarna inte önskar ha med. En fullträff på demokratin, som en torped under vattenlinjen.

Man kan inte undgå att konstatera att vår statsapparat lider av ett gravt systemfel. Koalitioner och samverkan tycks inte leda till att det blir verkstad av alla fina ord och utfästelser. Kunde kanske en samlingsregering, som den vi hade under andra världskriget, vara en framkomlig väg? Kanske värt att pröva. Ty så här kan det inte få fortsätta.

Jag ber att få citera den så sorgligt petade tidigare moderatledaren Anna Kinberg Batra:
Sverige ska fungera!

Rimforsa den 28 augusti 2017
Per Sjöswärd ©
Författare och journalist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar